Antroposofie & Antroposofische poppen

Antroposofie

(antropos = mens, sophia/sofie = wijsheid. Oftewel: de wijsheid/kennis van het wezen mens.)

De grondlegger van de Antroposofie is Rudolf Steiner, een Oostenrijkse filosoof, schrijver, architect en pedagoog. Hij paste die ook praktisch toe op het Vrijeschoolonderwijs, de antroposofische geneeskunst, de heilpedagogie, euritmie en spraakvorming. Hij zag de geschiedenis van de mensheid als een progressieve ontwikkeling van de individuele ziel. Van een dromend bewustzijn tot de ontwikkeling van de mens als zelfstandig individu met een eigen verstand en Ik-bewustzijn. Kern van de pedagogische inzichten van Rudolf Steiner is zijn opvatting van de ontwikkelingspsychologie van het kind. Die bestudeert de psychologische veranderingen bij toenemende leeftijd, dus vanaf de geboorte via de babyjaren, peuterjaren, kleuterjaren, schoolperiode, adolescentie, volwassenheid tot in de ouderdom. De lesstof moest in overeenstemming zijn met de fase waarin het kind verkeert en aansluiten op de behoefte van het kind.

Antroposofische poppen

Uit deze theorie is het idee van de Zonnekindpoppen ontstaan. Want ook poppen moeten in overeenstemming zijn met de levensfase van het kind en aansluiten op zijn/haar behoeften. In die zin zijn Zonnekindpoppen 'antroposofische' poppen. Warme kleuren - zoals geel, oranje en rood - en handgemaakt van natuurlijke materialen als wol, katoen en flanel. Dit omdat die het dichtst bij de natuur zijn, maar vooral omdat die de geuren van het kind opnemen en vasthouden. Een treffend voorbeeld in de praktijk vindt u op de volgende pagina, waar ik de Knooppop beschrijf.

Zonnekindpoppen bestaan uit een oplopende serie waarvan de poppen passen bij de leeftijd/ontwikkelingsfase van een kind. Van een knooppop voor de baby tot een speelbaby voor kinderen van de schoolleeftijd. Alleen poppen die aan al deze hoge eisen voldoen, mogen zo heten. De naam is beschermd; ik ben dan ook lid van het Gilde van Zonnekindpoppenmakers. Elke Zonnekindpop krijgt een registratienummer, dat wordt gebruikt als garantie voor de klant. Maar: alle Zonnekindpoppen die ik maak zijn echt om mee te spelen en te knuffelen. U vindt ze op de volgende pagina; klik op de foto's voor een vergroting en meer informatie over elk type Zonnekindpop.

De vijfhoek (pentagram)

Dit pentagram wordt al sinds de oudheid gezien als het beeld van de mens. De mens die vanuit zijn hart, via hoofd, handen en voeten uit kan stralen tot ver in de wereld. Een pop vertegenwoordigt in zijn vorm het beeld van de mens. Alle Zonnekindpoppen passen evenwichtig in de vijfhoek die het pentagram omsluit.


KYZR